O Zabłociu


Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to największa w Małopolsce niepubliczna uczelnia akademicka. Jej działalność zaczęła się w styczniu 2000 roku pod nazwą Krakowskiej Szkoły Wyższej. Tego samego roku rozpoczęto również pierwszą rekrutację, a tylko dwa lata później uczelnia otrzymała pozwolenie na prowadzenie studiów magisterskich. Kolejne lata były okresem dynamicznego jej rozwoju, która na stałe wpisała się w obszar krakowskich uczelni sukcesywnie dodając nowe kierunki studiów i powiększając grono studentów. W roku 2007 stała się uczelnią akademicką. W tym też roku uczelnia otrzymała uprawnienia do nadawania tytułów doktoranckich, a już dwa lata później po uzyskaniu kolejnych pozwoleń i spełnieniu wszystkich wymagań zmieniła nazwę na obecną. Dzięki tak szybkiemu rozwojowi uczelnia w roku akademickim 2013/2014 kształciła przeszło 13 000 studentów zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

 

Władze uczelni starają się zapewniać studentom jak najlepsze warunki kształcenia. Uczelnia świetnie wyposażyła swoje sale dydaktyczne, pracownie oraz pomieszczenia rekreacyjno-sportowe. Dużym atutem jest również fakt, że uczelnia w całości została dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Jej lokalizacja na Zabłociu jest jej dodatkowym atutem gdyż znajduje się ona blisko centrum co daje jej większy prestiż oraz zwiększa atrakcyjność