O Zabłociu


Pomysł utworzenia Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie powstał już w 2004 roku gdy Gmina Miejska Kraków stała się właścicielem gruntów i budynków na terenie dawnej Fabryki Schindlera przy ulicy Lipowej. Z punktu widzenia rozwoju Zabłocia było to bardzo dobre posunięcie gdyż zlokalizowanie obiektu sztuki współczesnej w obszarze post-industrialnym jest sprawdzonym na całym świecie rozwiązaniem i dobrym sposobem na aktywizację okolicy. Nowy budynek miał przede wszystkim nie wyróżniać się od obecnej zabudowy i podkreślać kulturowy charakter. Inwestycję realizowano od 2007 roku do 2011 roku. Program Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie obejmuje swoim zasięgiem prezentację międzynarodowej sztuki najnowszej, edukację oraz projekty badawcze i wydawnicze. MOCAK zapoczątkował powstanie cyklu filmów o Zabłociu, poświęconych jego historii oraz radykalnym zmianom jakie w tej dzielnicy w ostatnich latach zachodzą.