O Zabłociu


Zabłocie to najdynamiczniej rozwijająca się w ostatnich latach dzielnica Krakowa zlokalizowana na prawym brzegu Wisły. Bezpośrednie sąsiedztwo bulwarów Wiślanych zapewnia dostęp do zielonych terenów rekreacyjnych. Bliskość centrum połączona z rozwiniętą komunikacją miejską powoduje, że mieszkańcy Zabłocia w wygodny sposób mogą poruszać się po całym mieście.

Dynamiczny rozwój Zabłocie zawdzięcza w dużej mierze działaniom podejmowanym przez władze miasta. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa z 2003 roku Zabłocie uznano za jeden ze strategicznych obszarów rozwoju Krakowa a trzy lata później objęto je miejscowym planem zagospodarowania. Zabłocie zostało również objęte pilotażowym programem rewitalizacji uchwalonym zaledwie miesiąc po przyjęciu miejscowego planu.

Można tu znaleźć liczne kluby oraz restauracje dzięki czemu w zasięgu kroku można znaleźć wiele miejsc oferujących rozmaite pomysły na spędzenie wolnego czasu. Niegdyś industrialny obszar dziś stał się siedzibą licznych instytucji kulturalnych i edukacyjnych takich jak: muzeum sztuki współczesnej MOCAK, Akademia Krakowska, galerie sztuki i tym podobne.